technik masażysta gdańsk

Najlepszym absolwentom zapewnimy zatrudnienie w prowadzonym przez nas gabinecie masażu.

Zobacz ofertę bezpłatnej nauki w Policealnym Studium Kosmetyki Naturalnej


Policealne Zaoczne Studium Kosmetyki Naturalnej

 
Forum dyskusyjneOd dnia 1 marca 2012 r. powstało i funkcjonuje oficjalne forum szkół Nadbałtyckiego Centrum Edukacji „Oświata-Lingwista”.

Zapraszamy do dyskusji pod adresem forum.oswiatalingwista.eu


02/03/2012
Możliwość uzyskania kredytu na cały okres nauki
Meritum Bank ICB S.A.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż w trosce o spokojną i bezpieczną edukację naszych Uczniów i Słuchaczy, w dniu 18 maja 2011 r. „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji, organ prowadzący Gdańskie Studium Masażu, nawiązała współpracę z Meritum Bank ICB S.A.

05/07/2011
Witamy na stronie Gdańskiego Studium MasażuGdańskie Studium Masażu jest szkołą kształcącą w zawodzie technik masażysta. Studium wpisane jest do rejestru szkół Miasta Gdańska oraz posiada uprawnienia szkoły publiczne,j nadane decyzją Prezydenta Miasta Gdańsk. Posiada pozytywną ocenę Kuratorium Oświaty w Gdańsku, pełniącego jednocześnie nadzór pedagogiczny nad szkołą. Nasza placówka realizuje przedmiotowy program nauczania zgodny z obowiązującą podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nauka na kierunku trwa 2 lata i kończy się egzaminem zawodowym po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz przystępuje do Państwowego Egzaminu Zawodowego. Pozytywne złożenie egzaminu, skutkuje uzyskaniem Dyplomu Zawodowego Technika Masażysty oraz prawem do samodzielnego wykonywania pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Zajęcia prowadzone są przez najlepszych specjalistów - magistrów i doktorów posiadających wspaniałe przygotowanie pedagogiczne i kliniczne oraz bogate doświadczenie zawodowe. Nasza placówka posiada profesjonalne gabinety masażu oraz kosmetyki. Zajęcia odbywają się w nowoczesnym budynku o najwyższym standardzie.
Absolwenci Gdańskiego Studium Masażu są wysoko cenionymi specjalistami w zakresie masażu i znajdują zatrudnienie zarówno w kraju jak i poza granicami.

Szkoła organizuje również szkolenia z zakresu innych masaży, zapewniając Słuchaczom możliwość dodatkowej, atrakcyjnej edukacji na preferencyjnych warunkach. Współpracujemy również z Powiatowym Urzędem Pracy co umożliwia osobą bezrobotnym otrzymać możliwość bezpłatnego szkolenia.

Dzięki nauce w Gdański Studium Masażu nauczysz się wykonywać:
 • masaż klasyczny
 • drenaż limfatyczny
 • masaż segmentarny
 • masaż sportowy
 • masaż kosmetyczny
 • masaż punktowy
 • stosować różne techniki i metody masażu w zależności od zalecenia lekarza, typu schorzenia oraz stanu pacjenta
 • obserwować i oceniać reakcje pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikować techniki masażu
 • obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas masażu
 • współpracować w zespole terapeutycznym
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych
 • udzielać pierwszej pomocy podczas zagrożenia zdrowia i życia


01/04/2010
Pomoc dla uczniów polskich szkół na LitwieSzanowni Państwo, Drodzy Słuchacze

Proponujemy wpinki wykonane ze srebra, stanowiące element stroju galowego, będące wyrazem nobilitacji i przynależności do społeczności szkolnej oraz sympatyków Gdańskich Szkół „Lingwista”.

Pierwowzór wpinki stanowi moneta antyczna - drachma ateńska bita w swej wzorcowej formie od końca VI w. przed Chrystusem do końca wolny peloponeskiej.

31/03/2010
Podziękowanie za wsparcie uczniów polskich szkół na Litwie„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji informuje, iż za dotychczasowe wpłaty zostało zakupione wyposażenie Domu Polskiego na Litwie.

Dziękujemy dotychczasowym darczyńcom i zachęcamy kolejnych sympatyków Gdańskich Szkół „Lingwista” do wsparcia naszej akcji.


30/03/2010

© 2010 by „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
Designed by FreeCSSTemplates.com | Edited by Lucas